Bestyrelse og personale

 


Formand Kim R. Dalsgaard
Råhøjen 7, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf:  30 28 70 12
e-mail:  formand@stavtrupvand.dkNæstformand og
driftschef
Hans Erik Jørgensen
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf:  86 28 57 84    
e-mail: drift@stavtrupvand.dk
Mobil: 21 69 03 62Sekretær Sven Hagen Madsen          
Fredensborgparken 5, Stavtrup             
8260  Viby J
Tlf: 40 10 98 22                    
 e-mail: sven.hagen@stavtrupvand.dk
 Kasserer Bente Rud Pedersen
Søskrænten 4, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf: 24 48 46 25
e-mail: kasserer@stavtrupvand.dk
     
bestyrelsesmedlem

Esben Gerdes  

Højvangsvej 60, Stavtrup

8260 Viby J

 

tlf: 61 60 10 47

e-mail: esben.gerdes@stavtrupvand.dk


     
Suppleant til bestyrelsen  

 

 

 


Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har eksisteret siden 1948, hvor det blev etableret på Klokkeskovvej som et privat ejet vandværk af en gruppe borgere i Stavtrup.
Gennem tiden har vandværket gennemgået moderniseringer og udvidelse i takt med byens udvikling. De oprindelige boringer på Klokkeskovvej er nedlagt, og vandværket er flyttet til Ormslevvej 283, hvor der i dag er 3 nye boringer og et vandreservoir. Vandværket er et moderne, ubemandet og digitaliseret værk.
 

Ved driftsforstyrrelser kan du kontakte

Hans Erik Jørgensen, driftschef
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260  Viby J

Tlf:  21 69 03 62 
e-mail:  drift@stavtrupvand.dk