Bestyrelse og personale

 


Formand Kim R. Dalsgaard
Råhøjen 7, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf:  30 28 70 12
e-mail:  formand@stavtrupvand.dkNæstformand og
driftschef
Hans Erik Jørgensen
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf:  86 28 57 84    
e-mail: drift@stavtrupvand.dk
Mobil: 21 69 03 62Sekretær
Sven Hagen Madsen          
Fredensborgparken 5, Stavtrup             
8260  Viby J
Tlf: 40 10 98 22                    
 e-mail: sven.h.madsen@gmail.com
Kasserer Bente Rud Pedersen
Søskrænten 4, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf: 24 48 46 25
e-mail: benterudpedersen@gmail.comBestyrelsesmedlem
Lars N. Rasmussen
Rosendalvej  6, Stavtrup
8260 Viby J

Tlf: 26 66 61 64
e-mail: Larsrosendalvej@gmail.com

   

 

 


Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har eksisteret siden 1948, hvor det blev etableret på Klokkeskovvej som et privat ejet vandværk af en gruppe borgere i Stavtrup.
Gennem tiden har vandværket gennemgået moderniseringer og udvidelse i takt med byens udvikling. De oprindelige boringer på Klokkeskovvej er nedlagt, og vandværket er flyttet til Ormslevvej 283, hvor der i dag er 3 nye boringer og et vandreservoir. Vandværket er et moderne, ubemandet og digitaliseret værk.
 

Ved driftsforstyrrelser kan du kontakte

Hans Erik Jørgensen, driftschef
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260  Viby J

Tlf:  21 69 03 62 
e-mail:  drift@stavtrupvand.dk